Ajuntament de Premià de Mar

Regidoria de Serveis Centrals

Miquel Àngel Méndez


Miquel Àngel Méndez Gil (CIU)

Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde

Àrea: Administració i Promoció de la Ciutat

Delegat: Serveis Econòmics, Serveis Centrals, Organització i Recursos Humans.

Correu-e: mendezgm@premiademar.cat

Formulari de contacte

+info

.

Serveis i Tasques

.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
 • Tramitació de les reclamacions per responsabilitat patrimonial

.

Cementiri
 • Canvi de titularitat de les concessions funeràries sobre nínxols, columbaris i panteons del cementiri municipal
 • Atorgament de noves concessions funeràries
 • Duplicats de títols funeraris extraviats
 • Renúncia a la titularitat de concessions funeràries
 • Reversió de drets funeraris

.

TRANSPORTS
 • Canvi de titularitat llicències servei d´auto-taxi municipal
 • Autoritzacions canvi de vehicle adscrits a les llicències municipals
 • Tramitació revisió de tarifes aplicables al servei d´auto-taxi municipal

.

APARCAMENTS MUNICIPALS

Autorització transmissió places aparcament

.

MERCAT MUNICIPAL DE SANT JOAN
 • o Canvis titularitat parades
 • o Concessió de noves parades

.

ARXIU MUNICIPAL
 • Consulta gratuïta de documentació.
 • Reproducció de documents (excepte plànols). Cost segons les ordenances municipals.
 • Suport a la recerca i conservació del patrimoni documental de caràcter privat: entitats, associacions, particulars, empreses etc.
 • Assessorament i suport a les iniciatives d´investigació.
 • Suport a les iniciatives escolars i les organitzacions ciutadanes relacionades amb els continguts documentals de l´arxiu municipal.
 • Donacions i cessions de documents.

L´AMPRM contribueix a construir el patrimoni documental de Premià de Mar. L´Arxiu està obert a les donacions i cessions de documentació per part de la ciutadania. Qualsevol persona o entitat per donar o cedir qualsevol tipus de document que facin referència al municipi de Premià de Mar

Cap tècnic: Àngels Costa Martorell
correu-e: costamara@premiademar.cat
Formulari de contacte: Àngels Costa

Adreça: Carrer Miquel Moragas, 12
Telèfon: 937417400 ext. 1630
Correu-e: arxiu@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores i visites concertades

Formulari de contacte: Arxiu Municipal

.

UNITAT DE CONTRACTACIÓ I COMPRES
 • CONTRACTES D´OBRES
  • Tramitació dels expedients de contractació de les obres públiques i edificació fins a la formalització del contracte.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus i liquidació del contracte.
 • CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS
  • Tramitació dels expedients de contractació dels subministraments fins a la formalització del contracte.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus, pròrroga del contracte, si escau, i liquidació del contracte.
 • CONTRACTES DE SERVEIS
  • Tramitació dels expedients de contractació de serveis fins a la formalització del contracte.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus, pròrroga del contracte, si escau, i liquidació del contracte.
 • CONTRACTES DE CONCESSIONS D´OBRA PÚBLICA
  • Tramitació dels expedients de contractació de gestió d´obra pública fins a la formalització del contracte.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus, pròrroga del contracte, si escau, i liquidació del contracte.
  • Promoció d´instruments de racionalització de la despesa i d´economia d´escala.
 • CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
  • Tramitació dels expedients de contractació de gestió de serveis públics fins a la formalització del contracte.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus, pròrroga del contracte, si escau, i liquidació del contracte.
 • CONTRACTES DE COL·LABORACIÓ PÚBLIC – PRIVADA
  • Tramitació dels expedients de contractació de col·laboració públic – privada fins a la formalització del contracte.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus, pròrroga del contracte, si escau, i liquidació del contracte.
 • CONTRACTES PATRIMONIALS
  • Tramitació dels expedients de llicència o concessió, sotmesos a pública concurrència, d´ús privatiu temporal del domini públic fins a la seva formalització.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus, pròrroga del contracte, si escau, i liquidació del contracte.
 • PERFIL DEL CONTRACTANT
  • Manteniment del perfil del contracant de l´Ajuntament


Cap de la Unitat de Contractació i compres:
Jofre Clofent Calsapeu
correu-e: clofentcj@premiademar.cat
Formulari de contacte: Jofre Clofent

Adreça: Carrer Sant Antoni, 25 1r
Telèfon: 937417417
Correu-e: contractacio@premiademar.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i visites concertades

Formulari de contacte: Contractació

 
RESPONSABLES

Responsables polítics: Miguel Àngel Méndez Gil | Marisa Isabel Ferreras Cano
Correu-e:
mendezgm@premiademar.cat | ferrerascm@premiademar.cat
Formulari de contacte: Miguel A. Méndez | Marisa Ferreras
Responsable tècnic: Elisa Almirall Gayo
Correu-e: almirallge@premiademar.cat
Formulari de contacte: Elisa Almirall


Adreça: Plaça de l'Ajuntament 1
Telèfon: 937417414
Correu-e: serveiscentrals@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Formulari de contacte: Serveis Centrals

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^