Ajuntament de Premià de Mar

Portada> Ple Municipal (2015-2019)
Ple Municipal (2015-2019)

Composició:

.

Govern:

.

Miquel Àngel Méndez Gil (CIU)

Alcalde

fitxa regidorBiografia +info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: 47.842,76€ bruts/anuals (dedicació parcial: 89,89%)

Miguel Ángel Méndez

.

Antoni Subirà Comas (CIU)

1r tinent d´alcalde.
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Regidor DELEGAT d´Urbanisme, d´Obres Públiques i
Serveis Municipals

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: 26.522,58€ bruts/anuals (dedicació parcial67,79%)

Antoni Subirà i Comas
.
Imma Morales Garcia (CIU)

3r tinent d´alcalde.
Àrea de Participació

Regidora DELEGADA d´Atenció social, Gent Gran i Habitatge

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: 26.522,58€ bruts/anuals (dedicació parcial: 67,79%)

Concepción Morales García
.

Maria Esmeralda Calleja Moreno (CIU)

4t tinent d'alcalde
Àrea d'Administració i Organització interna


Regidora DELEGADA de Secretaria, Sistemes Informàtics i de Telecomunicació, Organització i Igualtat

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: 18.871,86€ bruts/anuals (dedicació parcial: 48,24%)

Maria Esmeralda Calleja Moreno

.

Eloi Maristany Vila (CIU)

Regidor DELEGAT de Recursos Humans, Cultura, Joventut i Festes

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JGL 60,64€ (max x46), JP 222,37€ (max x11), RC 60,64€ (max x46), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Eloi Maristany Vila

.

Jordi Tomàs Alonso (CIU)

Regidor DELEGAT d´Esports

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JGL 60,64€ (max x46), JP 222,37€ (max x11), RC 60,64€ (max x46), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Jordi Tomàs Alonso
.
Rafael Navarro Álvarez (CIU)

Regidor DELEGAT Ensenyament, Participació Ciutadana i Comunicació

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte
 

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JGL 60,64€ (max x46), JP 222,37€ (max x11), RC 60,64€ (max x46), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Rafa Navarro
.

David Gutiérrez López (PSC-CP)

2n. tienent d'alcalde. 

Area d'Acció Social-Atenció a les Persones

Regidor DELEGAT de Promocio Economica, OMIC i Promocio de la Ciutat

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: 26.522,58€ bruts/anuals (dedicació parcial: 67,79%)

David Gutièrrez López

.

Olga Safont Anguita (PSC-CP)

Regidora DELEGADA de Medi Ambient i Salut Pública

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JGL 60,64€ (max x46), JP 222,37€ (max x11), RC 60,64€ (max x46), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Olga Safont Anguita
.
Oposició:
.

Andreu Mumbrú (CP-PA)

Càrrec: Regidor oposició

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Andreu Mumbrú

.

Marina Altés i Magret (CP-PA)

Càrrec: Regidora oposició

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Marina Altés i Magret

.

 Miguel Moreno Roldán (CP-PA)

Càrrec: Regidor oposició

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Miguel Moreno

.

Brenda Bär Kwast (CP-PA)

Càrrec: Regidora oposició

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Brenda Bär Kwast

.

José Maria Cano Navarro (C's)

Càrrec: Regidor oposició

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

José Maria Cano Navarro

.

Rodrigo Andrade Martínez (C's)

Càrrec: Regidor oposició

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Rodrigo Andrade Martínez (C's)

.

David Expósito Peñalver (C's)

Càrrec: Regidor oposició

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

David Expósito

.

Josep Maria Molins i Ballester (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidor oposició

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Josep Maria Molins i Ballester

.

Josep Maria Ripollès i Ballesteros (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidor oposició

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Josep Maria Ripollès i Ballesteros

.

Elena Martín Díaz (ICV-EUiA-E)

Càrrec: Regidora oposició

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Elena Martín Díaz

.

Rafael Fernández Rosa (ICV-EUiA-E)

Càrrec: Regidor oposició

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Rafael Fernández Rosa

.

Joaquim Briones Iglesias (PP)

Càrrec: Regidor oposició

fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte

Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18) bruts/anuals

Joaquín Briones Iglesias

..

Competències:
 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.
 • L'aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I'aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l'aprovació de comptes.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l'Ajuntament, per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i  membres dels seus òrgans.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.
 • La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.
 • La ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde.
 • L'exercici de les accions administratives i judicials en materia de la seva competència.
 • L'adquisició i alienació del patrimoni quan el seu valor superi els limits que preveu la legislació vigent.
 • Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.
 • Les que expressament li atribueixin les normes de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

.

Calendari:

Tercer dimecres de cada mes a les 19:15, excepte agost.

.

+ informació:

VideoactesOrdres del dia del Ple | Actes Plenàries | Cròniques del Ple | Resums de les ordres del dia del Ple | Resums del Ple

.

Destaquem:
 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^