Crida Premianenca Poble Actiu (CP-PA) 2012-2015
Article del mes del grup municipal Crida Premianenca Poble Actiu (CP-PA)
  • En els darrers dos plens de l´Ajuntament de Premiā, l´ensenyament ha tingut un paper fonamental. En cadascun dels plens hi ha hagut una mociķ que d´una manera o altra demanava reforįar l´ensenyament públic municipal.

    La primera de les mocions tenia com a finalitat demanar que es garantissin les 7 línies de P3 i la segona, el suport de l´Ajuntament a la Iniciativa Legislativa Popular que vol un nou sistema públic d´ensenyament a Catalunya que es fonamenti en una educaciķ pública, laica, popular, democrātica, inclusiva, coeducadora i en catalā.

    La negativa dels grups que actualment formen el govern municipal: CIU i PSOE, que defensaren la “lliure elecciķ dels pares i mares per escollir l´educaciķ dels seus fills i filles”, va provocar que no s´aprovessin cap de les dues mocions fetes des de Crida Premianenca.

    L´etern argument, eternament pervers: demanar respecte per les preferčncies d´escolaritzaciķ de les famílies. Les podríem respectar si en comptes de tenir un sistema dual com l´actual en quč només les famílies amb cert poder adquisitiu poden accedir a les escoles concertades, ens trobéssim en una situaciķ d´un sistema públic únic i en una societat igualitāria en quč es pogués escollir entre projectes educatius d´escoles d´un únic sistema públic, gratuīt i de qualitat. O el que és el mateix: la igualtat de condicions.

    Nosaltres no podem entendre com una administraciķ pública no dedica tots els esforįos a la creaciķ d´un únic sistema públic; és un repte per aconseguir a mitjā termini, de la millor manera i que, com totes les transicions, s´ha de fer de la forma menys traumātica possible.

 
^