Ajuntament de Premià de Mar

Portada> Cultura i Festes> Arxiu Històric Municipal
Arxiu Històric Municipal

L´Arxiu històric de Premià de Mar (AHPRM) és la secció de l´arxiu municipal especialitzada en la gestió, el tractament, la custòdia i la difusió de la documentació generada o rebuda per l´ajuntament des de la seva constitució l´any 1836 fins l´any 1940 (aquest és un període cronològic ampliable a partir de les transferències de l´arxiu central administratiu).

A l´entorn d´aquest nucli s´hi van incorporant documents i fons documentals, llibres i revistes d´àmbit local d´interès per la història i la cultura del municipi. Les incorporacions es realitzen mitjançant donacions i cessions de persones, entitats i organismes de Premià de Mar.

L´AHPRM contribueix a construir el patrimoni documental de Premià de Mar. L´Arxiu està obert a les donacions i cessions de documentació per part de la ciutadania. Qualsevol persona o entitat pot donar o cedir qualsevol tipus de document que faci referència al municipi de Premià de Mar.

arxiu historic municipal

.

Que fem?
 • Garantir als ciutadans el dret d´accés als fons documentals que es custodien a l´arxiu:

  Posar a disposició pública inventaris, catàlegs, índexs, repertoris i d´altres instruments de descripció documental que facilitin l´accés dels usuaris a la documentació.

  Garantir l´accés i la consulta de la documentació a tots els investigadors, els estudiosos i la ciutadania en general, d´acord amb el marc legal i normatiu existent.

  Establir les normes del préstec i consulta dels documents en custòdia.
 • Vetllar per la protecció i difusió del patrimoni documental del municipi:

  Promoure la difusió del patrimoni documental municipal mitjançant activitats encaminades a mostrar i a divulgar el llegat documental que custòdia l´AHPRM.

  Fomentar la protecció del patrimoni documental del municipi mitjançant propostes d´adquisició, de donació o de dipòsit, en el cas que sigui possible.

  Vetllar contra l´espoli del patrimoni documental municipal, entenent com a tal qualsevol acció o omissió que posi en perill de deteriorament, de pèrdua o de destrucció dels valors dels béns que integren el patrimoni documental en el seu àmbit local.


Els serveis que ofereix són:

 • Consulta i reproducció de documentació.
 • Donacions i cessions de documents.
 • Suport a la recerca i conservació del patrimoni documental de caràcter privat: entitats, associacions, particulars, empreses etc.
 • Assessorament i suport a les iniciatives d´investigació.
 • Suport a les iniciatives escolars i les organitzacions ciutadanes relacionades amb els continguts documentals de l´arxiu municipal.


Consulta de documents:

Per consultar documents de l´Arxiu, haureu de realitzar una instància sol·licitant aquesta possibilitat a l´OAC; per avançar en la sol·licitud, podeu enviar un correu electrònic a l´arxiu corresponent.

Inicialment l´accés és lliure i gratuït per a tota la ciutadania amb les excepcions determinades per la legislació que afectin aquella documentació considerada com a reservada i exclosa de consulta.

Es fan fotocòpies i/o reproduccions digitals dels documents (excepte plànols) sempre i quan no hi hagi risc de malmetre l´original o alguna restricció legal. El cost està previst a les ordenances municipals.

Cessió i donació de documents:

Qualsevol persona o entitat que tingui documentació en paper, gràfica, fotogràfica... referida a Premià de Mar pot cedir-la o donar-la a l'Arxiu Municipal.

Per fer-ho poseu-vos-hi en contacte directament

.

Fons i col·leccions de documents
 • I.- FONS AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR.
  Àmbit cronològic.- 1836-1940.
  Volum.- per determinar
  Accés.- Inicialment l´accés és lliure per a tota la ciutadania amb les excepcions determinades per la legislació i normatives establertes que afectin aquella documentació considerada com a reservada i exclosa de consulta.
 • II.- FONS D´EMPRESES I COOPERATIVES :
  CAMBRA AGRÀRIA DE PREMIÀ DE MAR
  Àmbit cronològic.- [1940-1980]
  Volum.- 50 ml aproximats
  Accés.- no disponible per l´estat de conservació i organització del fons
 • III.- ARXIU D´IMATGES DE L´AJUNTAMENT
  Àmbit cronològic.- [1960-2000]
  Volum.- per determinar el nombre d´imatges.
  Continguts.- positius i negatius en blans i negra, i color d´actes de protocol i activitats organitzades per l´ajuntament.
  Accés.- lliure
 • IV.- COL·LECIONS DE DOCUMENTS
  Donacions privades
 • V.- DOCUMENTS GRÀFICS
  Mapes i plànols
  Mapes escolars
  Cartells de festes i actes
  Pintura ràpida
  Dibuixos escolars
 • VI.- LLIBRES I REVISTES
  Edicions i publicacions del municipi

.

Documents en línia

Accedeix als documents en línia de l'arxiu històric municipal

RESPONSABLES

Responsable Polític: Miquel A. Méndez
correu-e: mendezgm@premiademar.cat
Cap tècnic: Angels Costa
Correu-e: costamara@premiademar.cat

+ INFORMACIÓ

Adreça: Carrer Miquel Moragas, 12
Telèfon: 937417400 ext.1630
Correu-e: arxiu@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores i visites concertades

Formulari de contacte: Arxiu

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^