Ajuntament de Premià de Mar

Portada> Medi Ambient i Salut Pública> Salut Pública> Seguretat i higiene dels aliments
Seguretat i higiene dels aliments
Vigilància i control d´establiments

Vigilància i controlEs competència municipal la vigilància i control dels establiments alimentaris minoristes per tal d´assegurar que els responsables d´aquestes activitats compleixin la normativa vigent i així garantir la innocuïtat i salubritat dels aliments elaborats i/o comercialitzats en el nostre municipi.

L´ajuntament ha editat una guia simplificada, per tal de facilitar als operadors econòmics dels establiments minoristes que es dediquen al sector de l´alimentació, l´elaboració dels autocontrols que són d´obligat compliment.

Gestionem el cens municipal d´establiments alimentaris, així com la seva inscripció en el registre municipal.

Actualment s´està duent a terme la classificació d´establiments en funció del risc, per tal de planificar la vigilància amb una freqüència apropiada.

.

Formació en manipulació d´aliments

Es recomana que el personal que treballa en el sector de l´alimentació, realitzi periòdicament formació en manipulació d´aliments, per tal d´estar al dia en quan a la normativa sanitària. Es recomana que en funció de la manipulació que realitzin es faci formació cada 2 o 4 anys.

.

Alguns Consells DE LA GENERALITAT pels consumidors
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^