Ajuntament de Premià de Mar

Portada> Esports> Equipaments esportius
Equipaments esportius

Una de les competències pròpies i principals del Servei d´Esports és la de gestionar els equipaments i espais esports de titularitat municipal, la xarxa que composen aquests equipaments son:

.

Altres equipaments:

Piscina Municipal i Centre esportiu: Activitats que podràs realitzar, natació recreativa, natació terapèutica, natació de competició, gimnàs, altres
CEM

Instal·lacions esportives a la platja: Platja de llevant, activitats que es poden realitzat , volei platja, futbol platja altres, per més informació cal adreçar-se al Servei d´Esports. Les entitats que trobaràs son, WAP, Premià Ones per contactar amb elles cal entrar en el portal d´entitats

Zona de Petanca: Club petanca Premià , per més informació al portal d´entitats

Club Nàutic

.

Informació que et pot ser del VOSTRE interès
  • Mapa d´instal·lacions esportives municipals (MIEM).
  • Reglament regulador instal·lacions esportives municipals de Premià Mar, aprovat pel Ple Municipal de data 15 de febrer de 2012.
  • Preus públics d´utilització de les instal·lacions esportives municipals.Procediment: la persona/entitat que vulgui llogar una instal·lació esportiva municipal ha de sol·licitar-ho amb 30 dies d´antelació si és per una activitat esportiva i 45 dies si és per una activitat no esportiva (cultural, de lleure etc..). El Servei d´Esports una vegada vista la disponibilitat horària, comunicarà la conformitat o disconformitat en procedir a reservar l´espai sol·licitat. En cas afirmatiu caldrà preveure el pagament del preu del lloguer per les hores concedides amb 48 d´hores d´antelació a l´inici de l´activitat.
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^