Servei de mediació
Què és la mediació?

És una manera de resoldre els conflictes on dues o més persones involucrades busquen solucions negociades i consensuades amb el compromís d´acomplir el pactat.

És un servei gratuït, confidencial, voluntari i participatiu que fomenta una adequada i bona convivència.

.

Qui porta a terme la mediació?

La porten a terme les persones interessades, acompanyades pels mediadors imparcials que, sense imposar solucions, garanteixen que tothom sigui escoltat i respectat, la qual cosa facilita la consecució d´acords satisfactoris per a totes les parts.

.

Com es realitza la mediació?

Per iniciar-la, n´hi ha prou que una de les parts ho demani. El Servei de Mediació Ciutadana contacta amb les persones implicades per oferir la mediació o una altra eina de gestió positiva de conflictes. En el cas que s´accepti participar, s´inicia el procés.

Després d´una entrevista individual amb cadascuna de les persones, s´organitza una trobada en un espai neutral i un horari convenient per a tots.El procés es tanca amb acords acceptats per a tothom.

.

En quines situacions s´utilitza?

Des del Servei de Mediació Ciutadana de Premià de Mar treballem en les situacions següents:

 • Veïnals i comunitaris: convivència, sorolls, animals domèstics, neteja, malentesos, etc.
 • Familiars: parelles, pares i fills, germans, herències i derivats de la cura de gent gran.
 • Espais Públics: places, carrers, equipaments, etc.
 • De l´àmbit escolar: entre alumnes, entre mares i pares, mestres i professors, etc.
 • D´activitats econòmiques: comerços, hostaleria, etc.
 • Entre entitats i associacions.
 • Intermediació hipotecària: assessorament i acompanyament.

.

RESPONSABLES

Responsable polític: Imma Morales.
Correu-e: moralesgc@premiademar.cat
Cap d´Àrea: Carme Bastida
Correu-e:

+ INFORMACIÓ

 • Servei de Mediació Ciutadana, c/Mercè 75.
  Tel. 937520490 / 628125214.
  Els dimecres de 10 a 18 hores.
  Adreça electrònica: mediació.premia@gedi.org

Per realitzar la sol·licitud:

 • Àrea d´Atenció a les Persones, c/Joan XXIII 2-8 Nau 2.
  Tel. 93 741 74 04.
  De dilluns a divendres de 9 a 13 hores.
  Adreça electrònica: mediaciociutadana@premiademar.cat
^