Cooperació

L´Ajuntament de Premià de Mar vol treballar per aconseguir una política de cooperació que superi les dinàmiques dels projectes aïllats, que resulten ineficaços per articular les energies socials, per uns altres plans de desenvolupament més globals que, a més de les aportacions econòmiques, tinguin en compte el desenvolupament democràtic i la consolidació institucional.

Per tal de superar el caràcter ocasional de les accions, l´Ajuntament s´ha dotat d´una estructura estable, el Consell de Cooperació, que pugui servir com a eina sensibilitzadora i dinamitzadora de tots els subjectes actius del nostre municipi.

.
Consell de cooperació

Entitats, funcions, composició, reglament  i actes del Consell Municipal de Cooperació

.

Projectes en desenvolupament

SolidaritatActualment la regidoria de Cooperació dóna suport als projectes desenvolupats per entitats sense finalitat de lucre, inscrites en el Registre Municipal d´Entitats del municipi:

 • Associació per al desenvolupament de Kuwonku. El seu objectiu es aprovisionar al poble de Kuwonku amb infraestructura, eines, mobiliari i equipament necessari en les àrees de sanitat i educació.
 • Associació per al desenvolupament San-Prem. L´associació pretén millorar les condicions de vida dels habitants de Sanunding realitzant projectes de cooperació pel desenvolupament en els àmbits de la salut i l´educació.
 • Premià amb el Sàhara-Premià amb el món. El seu projecte va adreçat a l´Escola Especial d´Ausserd als campaments de refugiats sahrauís RASD, a tots els seus alumnes i al col·lectiu de mestres que hi treballen.
 • Associació Tarija. Entre els objectius de l´entitat estan el poder realitzar programes per millorar la cobertura de les necessitats bàsiques dels nens i joves del Hogar Sagrada Família de Tarija, en els àmbits d´alimentació i educació.
 • Cooperació Activa ONGD. Pla intervenció en emergències Saint Michel de l'Attalaye (Haití)
 • Fundació PROIDE. Anivellament escola per a petits i joves refugiat sirians (Líban)
 • Associació Desenvolupament Taibatou. Projecte d'abastiment a l'escola infantil de Taibatou (Gambia)

L´Ajuntament de Premià de Mar es soci des de 1995 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, organisme sense ànim de lucre integrat per institucions públiques locals, que té per objectiu contribuir al desenvolupament dels països empobrits, mitjançant la constitució i la gestió d´un fons econòmic, que possibilita una cooperació descentralitzada i que incideix en el desenvolupament humà i sostenible del Sud.

Projectes del Fons Català de Cooperació

.

Participació i associacions

CooperacióAmb l´objectiu d´aconseguir una estructura estable en els programes municipals de Cooperació es va constituir a l´any 2007 el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional. El Consell de Cooperació facilita i promou les actuacions i projectes relacionats amb la cooperació , i promou aquests valors entre tots els vilatans. A partir d´aquest objectiu orienta el seu funcionament a:

 • Establir criteris i les prioritats que han de regir els plans d´actuació en matèria de cooperació.
 • Analitzar i establir les condicions, tràmits administratius , les convocatòries públiques i les adjudicacions .
 • Avaluar projectes en matèria de cooperació.
 • Proposar i impulsar iniciatives i campanyes d´informació i de sensibilització de la població.
 • Coordinar accions de caire ciutadà en col·laboració amb altres institucions, entitats i/o col·lectius.

.

Ajuts i subvencions

Participació i associacionsDes de la Regidoria de Cooperació s´han aprovat unes bases específiques reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions municipals de l´Ajuntament de Premià de Mar en l´àmbit d´ajuts de la cooperació internacional que s´aproven en cada exercici.

L´objecte de subvenció seran els projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona d´ajut social.

A les bases s´estableixen les condicions que han de reunir els sol·licitants per ser beneficiaris de la subvenció, la documentació que s´ha de presentar, el termini, per qui serà estudiades i valorades les sol·licituds, els barems específiques que es tenen en compte per valorar els projectes de cooperació, les obligacions dels beneficiaris, i la justificació de la subvenció.

RESPONSABLES

Polític:

Imma Morales.

Cap d´Àrea:

Carme Bastida

Tècnic:

Carmen Villarreal

+ INFORMACIÓ

Adreça: Joan XXIII 2-8 Nau2
Telèfon: 937417404
Correu-e: cooperacio@premiademar.cat
Horari d'atenció: dl a dv de 9:00 h. A 14 h. Qualsevol altre horari es pot concertar.

Bústia ciutadana

Actualitat (campanyes, bases i convocatories subvencions...)
×
Jornada Comerç Just per a les Escoles Proide 11 05 2018Jornada Comerç Just per a les Escoles Proide 11 05 2018
Més informació...
Camanyes de sensibilització del Consell Municipal de CooperacióMés informació...
^