Atenció Social Primària Bàsica

Les funcions i tasques de l´equip de professionals dels serveis socials bàsics són:

Atenció social a les persones i famílies.

Acolliment residencial d´urgència; allotjament temporal en casos d´urgència per persones en situació greu d´exclusió social.

Residència temporal per a persones adultes en risc d´exclusió social; allotjament temporal i l´atenció de persones en situació d´exclusió social que no tenen un lloc on viure i ningú que les aculli.

Atenció puntual a persones amb necessitats de bàsiques d´alimentació. Programa conjunt amb el Casal Benèfic de Premià.

Centre obert; centre diürn d´atenció educativa per a infants i adolescents, d´edats compreses entre els 3 i 18 anys, fora d´horari escolar, per afavorir el seu desenvolupament personal i la seva integració social.


Llei de serveis socials de la Generalitat

RESPONSABLES

Responsable polític: Imma Morales.
Correu-e: moralesgc@premiademar.cat
Responsable tècnic: Pepe Otero (Coordinador de Serveis Socials)
Correu-e: oteromp@premiademar.cat

Referents tècnics:
Pepita Pérez
Rosa Dàrnius
Maribel Espinosa
Carmen J. Villarreal
Xavi Gonzalez
Charo Quero
Glòria Capellas

Adreça: Nau2 Gas
Telèfon: 937417404
Correu-e: serveissocials@premiademar.cat
Horari: Dilluns a divendres de 9 a 13 hores

Formulari de contacte: Serveis Socials

^