Proposta Urbanisme i Espai Públic 1
1. Adaptar el māxim de voreres possible fins a 200.000 €, fent-les accessibles per cadires de rodes, cotxets de nen, carrets de compra…
Imprimir
Propostes pressupost participatiu 2018
 
 • Inclou 3 propostes:

  Proposta: Premiā adaptat per a cadires de rodes, cotxets de nen, carrets de compra...

  Hi ha āmplies zones del municipi amb gran densitat de barreres arquitectōniques. S'hauria d'establir una bona xarxa d'itineraris adaptats per tot el municipi: comunicaciķ entre barris i zones comercials, rebaixant tantes voreres com sigui possible. S'hauria de prioritzar l'adaptaciķ d'aquells obstacles que obliguen a circular per la calįada i aquells  que obliguen a fer grans rodejos per assolir un destí. El pressupost per aquest projecte és molt variable perō hi ha feina com per esgotar els 200.000 €. Tot i aixō, cada barrera eliminada ja és un avanį.


  Proposta: Voreres accessibles

  Fer un estudi de tots els carrers que disposen de voreres tan estretes que és impossible que hi passi ningú amb cadira de rodes o cotxet de nen. A partir d'aquí, utilitzar el pressupost per arreglar totes les que es pugui traient barreres arquitectōniques com pivots o senyals. En altres casos, fer el mateix que al carrer Uniķ. Igualar alįades entre vorera i calįada fa que l'accés sigui fācil per tothom, i es pot aparcar igualment. No cal fer-ho tan bonic com al nucli antic. El necessari és que els diners arribin a més carrers.


  Proposta: Adaptar voreres

  Seguir adaptant les voreres del poble per la gent que té una mobilitat reduīda, pels cotxets dels nens, etc.

  .

 • ►200.000€

 • .

  Comentari tčcnic:

  Aquesta és una proposta que es considera interessant i que podria enmarcar-se dintre del projecte de ciutats amigables de Gent Gran.

  Aquest Ajuntament de forma sistemātica inverteix quanties anuals en aquest sentit.

  La proposta és molt positiva per l'espai urbā de la poblaciķ

  .

^