www.premiademar.cat
 

Formulari de contacte: Eloi Maristany
Correu-e: maristanyve@premiademar.cat

Eloi Maristany Vila

Eloi Maristany Vila (CIU) 
Professió:
Monitor de temps lliure i oci

Regidor DELEGAT de Cultura, Joventut i Festes, amb les següents facultats de gestió:

Estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents:

 • Campanyes de difusió cultural, certàmens i concursos culturals.
 • Elaboració de calendari i programes de celebracions d’actes públics de caràcter tradicional i cultural; desenvolupament dels mateixos
 • Dinamització cultural
 • Proposar la normativa que ha de regir l’atorgament de subvencions per a la realització d’activitats de l’àrea
 • Biblioteques i Arxiu Històric
 • Consell de Cultura
 • Actes festius (Festa Major, Festa d’hivern, Cavalcada de Reis, Carnestoltes...)
 • Casal de Joventut. Colònies d’estiu i aprofitament de temps lliure. Cursets i monitoratges. Serveis per al lleure juvenil. Firajoc i altres
 • Punt d’informació juvenil. “Diàleg”
 • Activitats per a joves
 • Gestió de les sol·licituds i obtenció de totes les subvencions d’entitats públiques o privades relacionades amb les seves delegacions
 • Proposar la iniciació i l’aprovació dels expedients de contractació que s’impulsin des de la seva regidoria
Biografia

Eloi Maristany Vila. Neix a Premià de Mar el 5 de març de 1984. Tècnic Superior en Integració Social i Tècnic Superior en Gestió Comercial i Màrqueting.

Treballa a la Fundació del Vallès Oriental com a dinamitzador i integrador social (actualment en excedència). Actualment treballa de monitor de menjador escolar.

És regidor per CIU (independent) des de 2011.