Ajuntament de Premià de Mar

Compromisos
  • Creació dels Consells de Barri a partir d´un projecte de participació i dinamització comunitària.
  • Convocatòria de consultes populars sobre temes de gran abast i de processos participatius vinculants.
  • Continuïtat dels programes de foment dels valors democràtics entre els més joves (Consell d´Infants, Ajuntament Jove...).
  • Creació del Consell de Ciutat, com a òrgan consultiu per als temes de gran abast i de participació dels representants dels consells municipals sectorials.
  • Programa de promoció del voluntariat.
 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^