Ajuntament de Premià de Mar

Portada> Urbanisme i Espai Públic> Planejament i gestió urbanística
Planejament i gestió urbanística
Planejament i Gestió urbanísticA

Planificació del territori municipal i participació en el planejament supramunicipal i territorial. Gestió i tramitació de les actuacions necessàries per a executar el planejament.

Funcions:

 • Participació en el Planejament Territorial, Plans Directors Sectorials, ....
 • Modificacions Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
 • Plans parcials urbanístics
 • Plans especials autònoms i de desenvolupament
 • Plans de millora urbana
 • Convenis urbanístics
 • Tramitació expedients d´equidistribució: reparcel·lacions en totes les seves modalitats
 • Expedients d´expropiació
 • Expedients de cessions urbanístiques
 • Expedients d´ocupació directa
 • Dret de reallotjament
 • Projectes d´urbanització

.

Obres públiques

Redacció i tramitació de projectes d´obres municipal que afectin al sistema viari, zones verdes i equipaments. Seguiment tècnic de totes les obres.

Funcions:

 • Redacció projectes d´obres
 • Aprovació projectes tècnics d´obra municipal ordinària
 • Seguiment execució projectes d´obra municipal ordinària
 • Contractes menors d´obres
 • Conservació edificis municipals i gestió dels plans d´autoprotecció

.

Serveis municipals

Seguiment tècnic empreses concessionàries de serveis (aigua, enllumenat públic, manteniment edificis...)

Funcions:

 • Seguiment empreses concessionàries serveis ( aigües-SOREA, enllumenat públic-SECE, manteniment edificis municipals-LIMASA)
  Actuacions estalvi energètic
Destaquem:

Carrer GibraltarLa Diputació de Barcelona ha impulsat l’exposició itinerant “Mobilitat urbana, reptes i solucions”, en la qual la reforma del Nucli Antic de Premià de Mar apareix com a exemple de bona pràctica. Concretament, la mostra fa referència a l’experiència del Nucli Antic amb els carrers de plataforma única i la col·locació de jardineres per ajudar a regular el trànsit de vehicles.

Alhora, al web de la xarxa MOBAL, que conté informació sobre mobilitat destinada als responsables municipals, també es fa referència al Nucli Antic de Premià de Mar.Llegir +

 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^