Ajuntament de Premià de Mar

Regidoria d'Organització

Miquel Àngel Méndez


Miquel Àngel Méndez Gil (CIU)

Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde

Àrea: Administració i Promoció de la Ciutat

Delegat: Serveis Econòmics, Serveis Centrals, Organització i Recursos Humans.

Correu-e: mendezgm@premiademar.cat

Formulari de contacte

+info

.

Serveis i tasques

.

INFORMÀTICA, TELECOMUNICACIONS I MILLORA DELS PROCEDIMENTS
  • Compra i manteniment de la telefonia de l´ajuntament, tant fixa com mòbil, des de la seva contractació fins al manteniment.
  • Implantació, manteniment i control adequat de la Xarxa de dades de l'Ajuntament i de la intercomunicació entre dependències
  • Establiment dels Equips Informàtics Municipals, tant els equips de sobretaula com els servidors centrals. Adquisició i manteniment
  • Implantació dels aplicatius informàtics d´us de l´ajuntament. Adquisició, funcionament, interrelació entre els equips, els usuaris i els ciutadans/es
  • Millora de procediments i implantació de tramitació electrònica. Definició i posta en marxa de nous procediments i adaptació dels existents a les noves normatives i a les noves tècniques.
  • Manteniment de la plana web, dels seus continguts i de la tramitació ciutadana per internet.
  • En l´àmbit relacionat directament amb la ciutadania implantació de noves tecnologies com pot ser la banda ampla i el wifi ciutadà.

.

 
RESPONSABLES

Responsable Polític: Miquel Àngel Mendez
correu-e: mendezgm@premiademar.cat
Responsable tècnic: Jordi Lluch
Correu-e: lluchtj@premiademar.cat

Adreça: Carrer Joan XXIII, 8
Telèfon: 93 7417401 ext. 2004
Correu-e: informatica@premiademar.cat

Formulari de contacte: Sistemes informàtics

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^