Escut de Premià de Mar
Processos participatius
 
En què consisteix?

Un grup de ciutadans i ciutadanes pot demanar que l’ajuntament faci una determinada actuació. Per mostrar el suport ciutadà que té la seva proposta i un cop informat a l’ajuntament, ha de recollir el nombre de signatures que se li demanen.  

Es pot promoure una iniciativa ciutadana per proposar:

 • Afegir un punt en l’ordre del dia dels Plens (que el Ple Municipal debati sobre el tema que es proposa).
 • Que s’iniciï un procés de debat públic o s’organitzi un fòrum ciutadà.
 • Que el Ple Municipal pregui l’acord que es proposa.
 • Demanar a l’ajuntament una actuació concreta, que faci quelcom.
 • Que s’elabori una norma: reglament, ordenança...
 • Que s’organitzi una consulta popular.

.

Limitacions

Es poden presentar iniciatives que sobre qualsevol qüestió que sigui competència de l’ajuntament excepte aquelles que:

 • Vulnerin drets humans o fonamentals
 • Siguin sobre matèria tributàries o preus públics
 • Es refereixin a l’organització, estructura interna de l’ajuntament i el Capítol I de les Despeses de personal

Abans de presentar una iniciativa, caldria comprovar que el que es vol proposar ho pot fer l’ajuntament o és competència d’altres administracions.

 

Qui pot impulsar la iniciativa (promotors/es)

La Comissió Promotora és el grup de persones que decideix impulsar una iniciativa. Hauran de ser tres persones que representaran els i les signants als efectes de la iniciativa presentada i seran considerades fedataris públics pel que fa a l’autenticitat de les signatures (incorrent en responsabilitats legals en cas de falsedat). Hauran de ser:
 

 • Persones representants d’associacions, organitzacions professionals i sindicats que tinguin el seu àmbit d’actuació a Premià de Mar i que així ho decideixi el seu òrgan directiu.
 • I qualsevol persona, major d’edat, inscrita al padró que, a més:
  • Sigui de nacionalitat espanyola, de qualsevol nacionalitat d’un estat membre de la UE, d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o estranger amb residència legal.   
  • No sigui Diputat al Parlament de Catalunya, membre de corporacions locals, de les Corts Generals o  del Parlament Europeu.
  • No hagi estat membre de cap llista electoral a les darreres eleccions municipals.
  • No formi part de cap òrgan de direcció de partits polítics.
  • No incorri en cap de les causes d'inelegibilitat o incompatibilitat dels càrrecs electes i alts càrrecs.

.

Qui pot signar la iniciativa i quantes signatures cal recollir

Pot “signar”, i per tant donar recolzament a una iniciativa, qualsevol persona més gran de 16 anys inscrita al padró municipal i que sigui de nacionalitat espanyola, de qualsevol nacionalitat d’un estat membre de la UE, d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o estranger amb residència legal a Premià de Mar.

Per exemple, no seran vàlides aquelles signatures que, siguin de persones que no estan empadronades a Premià de Mar.

TIPUS D’INICIATIVA NOMBRE DE SIGNATURES
Incloure un punt en l’odre del dia del Ple Municipal200 signatures
Que es convoqui un procés de debat públic o un fòrum ciutadà200 signatures
Proposar un acord del Ple Municipal200 signatures
Demanar que l’ajuntament faci una actuació concreta1.000 signatures
Proposar una norma municipal (un reglament, una ordenança)1.000 signatures

Sol·licitar l’organització d’una consulta popular
1.000 signatures


Calen les signatures d’un 5% de les persones empadronades en l’àmbit territorial concret (barri/s...), si es refereix a un àmbit inferior al municipi.

L’ajuntament informarà a la Comissió Promotora del nombre de persones empadronades en l’àmbit territorial de la iniciativa, per tal que aquests coneguin el nombre exacte de signatures que haurà de recollir.
*Aquest és un resum informatiu de la Iniciativa ciutadana, si vols conèixer tots els detalls, consulta el Reglament de govern obert i participació ciutadana