Escut de Premià de Mar
Informació regidors (2015-2019)
 
Professió: 

Oficial Correus

Correu-e:

moralesgc@premiademar.cat

3r tinent d’alcalde. Àrea de Participació

Regidora DELEGADA d’Atenció social, Gent Gran i Habitatge

COORDINADORA de les delegacions específiques de Cultura, Festes, Joventut i Esports

 • Estudi, proposta, organització, i execució de les matèries següents:
 • Centre de Benestar Social
 • Serveis Socials (exclusió social, infància, dona, immigració)
 • Servei de Mediació
 • Servei d'Atenció Primària
 • Servei d’Atenció a Domicili
 • Centre Obert
 • Proposta de convenis, concerts i qualsevol contracte en l'àmbit de matèries pròpies de les àrees
 • Consell de Benestar Social
 • Consell de Cooperació
 • Organitzacions no governamentals (ONG) i cooperació internacional
 • Gent Gran. Activitats relacionades amb el seu desenvolupament personal. Associacions de Gent Gran
 • Proposar la normativa que ha de regir l'atorgament de subvencions a les entitats i activitats dirigides a la gent gran
 • Proposar la redacció de projectes sobre creació, remodelació i conservació d’instal·lacions i equipaments destinats a la gent gran
 • Proposar la iniciació i l’aprovació dels expedients de contractació que s’impulsin des de la seva regidoria
 • Gestió de les sol·licituds i obtenció de totes les subvencions d'entitats públiques o privades relacionades amb les seves delegacions

Delegada de forma específica l’exercici de les següents atribucions:

 1. CONÈIXER I RESOLDRE tots els procediments sancionadors respecte als que l’alcalde ostenta la competència, en matèria de convivència ciutadana.
Biografia

Neix a Premià de Mar el 12 de juny de 1969. Tècnica en Jardí d’Infància (FP2).

Va treballar com a autònoma  al sector del comerç i actualment treballa a Correos y Telégrafos

Regidora per CiU des de 2007.