Escut de Premià de Mar
Convergència i Unió (CiU) 2012-2015
12 FEBRER 2014
 • Charles Darwin deia que les espècies que perduren no són les més fortes sinó les que s’adapten millor. Fa prop de 5 anys, l’equip de govern de l’Ajuntament de Premià de Mar anunciàvem un seguit de mesures per millorar la gestió dels recursos públics. Un dels primers passos que vam fer va ser el de simplificar tot els tràmits interns per agilitzar els pagaments als proveïdors.

  A poc a poc, l’Ajuntament ha aconseguit eliminar totalment el deute amb els proveïdors externs. Una mesura que afavoreix, sobretot, les petites i mitjanes empreses, ja que quan hi ha endarreriments en els pagaments solen ser les més perjudicades. Fins a dia d’avui, s’ha continuat treballant per agilitzar el pagament de les factures. Això ha comportat un esforç organitzatiu i una estructura interna de gestió de factures que permet el pagament als proveïdors en un termini molt curt, tal com es demostra als informes trimestrals sobre el compliment dels terminis previstos de pagament de les obligacions de l´Ajuntament, que es pot consultar al web municipal.

  Alhora, els darrers anys hem destinat, perquè entenem que no podia ser d’una altra manera,  una quantitat important de recursos a la formació i al foment de l’ocupació de les persones en situació d’atur. Una iniciativa que enguany completarem amb la creació d’un Pla local d’ocupació i un Pla d’activació de l’economia local, que inclouran un conjunt d’accions al llarg de tot l’any.  

  Paral•lelament, l’Ajuntament ha fet un gran esforç per reduir les despeses i l’endeutament, sense deixar d’oferir els serveis que el ciutadà necessita i, alhora, destinar recursos per anar fent totes aquelles millores que el nostre poble, els nostres carrers, necessiten. Una bona mostra de com hem fet aquesta gestió és que al proper ple  municipal es portarà a aprovació una quantitat  important de romanent del 2013 que passarà a formar part del pressupost del 2014.

  Però malgrat tots aquests esforços, totes aquestes bones intencions i aquests bons resultats econòmics del nostre ajuntament, l’Estat ens continua collant  per totes bandes i ens continua obligant a reduir la despesa. Ho hem fet i ho continuem fent, però... a canvi de què?
  Perquè tot aquest estalvi, tot aquest esforç que fem entre tots, Ajuntament i ciutadans, no té un retorn envers el nostre municipi com voldríem i com seria lògic. I no el té perquè el Partit Popular ens ho impedeix. Que hem d’estalviar? Ho fem. Però a canvi, voldríem poder invertir tot aquest estalvi en tot allò que constitueix els veritables pilars del benestar: en educació, en serveis socials, en el foment de l’ocupació... però no hi ha manera. Ens tenen lligats de mans i d’aquí no en sortim. Però no ens arronsarem i continuarem  reclamant que tot aquest estalvi no caigui en un fons buit sinó que sigui retornat als ciutadans.