Escut de Premià de Mar
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 2012-2015
12 FEBRER 2014
  • Una de les prioritats del Govern de Premià de Mar i del Grup de PSC aquest mandat és aprofundir en la millora del nostre espai  públic.  S´han dedicat recursos i molts esforços  en poc temps  a l´estat de  les nostres  places , espais infantils,  carrers, a la  recollida de brossa,  la neteja, l´aparcament de vehicles... Per la densitat de població de la nostra ciutat, creiem fermament en la necessitat que un dels aspectes fonamentals per a la nostra convivència és que  a més cal trobar l´equilibri adequat entre la proliferació d´establiments, on la utilització de la via publica és necessària per al funcionament de la seva activitat, com  bars, restaurants, fruiteries, etc. i la lliure utilització del nostre espai  públic per part de la ciutadania.

    Des d´aquesta reflexió, estem en fase de preparació  d´una nova ordenança  que  s´adeqüi a aquesta situació. Volem que l´activitat d´uns no perjudiqui  el trànsit a peu i el descans d´altres.   En la seva part final de la tramitació, volem que els establiments implicats tinguin l´oportunitat de donar la seva opinió, i enriquir l´ordenança amb les seves aportacions i suggeriments. Obrirem un procés de participació als professionals del sector, perquè aportin la seva visió des de l´experiència del dia a dia, recollirem les seves inquietuds, però també volem deixar clar  que un cop aprovada l´ordenança  per tots,  serem exigents en el màxim respecte i en el seu compliment.

    Som conscients que l´actual situació econòmica està afectant negativament els ingressos de molts establiments, i que en ocasions sense la utilització de l´espai públic, veuen reduït  el seu negoci, però  també cal no oblidar el dret de tots a la correcta utilització de la via pública.
    Volem el  màxim consens, compromís  i col•laboració de totes les parts implicades, volem fer una ordenança  nova, moderna,  i adequada fins i tot a l´especificitat  de cada zona  concreta de Premià de Mar,  ja que entenem que la configuració urbana de la nostra vila no és homogènia, però des del PSC  no renunciarem al fet  que es respectin els drets de tots.