Escut de Premià de Mar
Convergència i Unió (CiU) 2012-2015
02 DESEMBRE 2013
 • Fa uns mesos explicàvem que segons un estudi comparatiu amb altres municipis similars a Premià de Mar basat en dades del 2011 publicades per la Diputació de Barcelona,  els premianencs pagaven 219 € menys de mitjana (un 42% menys) pels impostos municipals.  

  Doncs bé, seguint amb aquesta tendència, fa poc hem aprovat les ordenances fiscals per al proper any, és a dir, els impostos i taxes que pagarem els premianencs, que seran un 4,68% inferiors a l´any passat.

  A tall d´exemple, fins ara, una persona amb un pis i un vehicle, pagava de  mitjana 788 € sumant IBI, taxa de la brossa i impost de vehicles. Doncs bé, l´any vinent, aquesta mateixa persona passarà a pagar 743 €, el que suposa una reducció del 5,70%. En aquest sentit, volem destacar que, de mitjana, els premianencs destinen un 3,40% dels seus ingressos a impostos municipals quan a la resta de municipis aquesta xifra és del 4,84%.

  Les rebaixes més destacades han estat l´Impost sobre Béns Immobles, l´IBI, del qual per poder mantenir la mateixa quota després que el Ministeri hagi aprovat els nous valors cadastrals, se´n  modifica el tipus impositiu, que passa del 1,1104% al 1,019%; la taxa de la recollida de la brossa, que es redueix entre un 30,88% i un 38,74% en funció del tipus d´habitatge; les reserves d'espai per a persones amb mobilitat reduïda, que gaudiran d´una nova reducció en funció de la renda personal o familiar. D´altra banda, hi ha impostos, com és el cas de la grua municipal, que s´incrementen o es modifiquen.

  Des de fa uns anys, la voluntat de Convergència i Unió és mantenir  el mateix nivell recaptatori. I com a mostra, fa poques setmanes hem topat amb una novetat legislativa impulsada pel  Govern de Madrid que obliga, l´any vinent,  a incrementar l´IBI entre el 4 i el 10%. A Premià de Mar tocaria un augment d´un 4% però, per evitar-ho, el proper mes presentarem al Ple una altra reducció del tipus impositiu que equilibrarà la recaptació.  

  Però el més important és que tot i la baixa pressió fiscal que tenim a Premià de Mar, hem aconseguit mantenir uns serveis de qualitat i cada any es fan inversions de millora. Concretament, el proper any es destinaran d´1.628.276 a inversions, la major part d´elles centrades en la renovació i millores dels carrers i espais públics. D´altra banda, el pressupost del 2014 incidirà de manera especial en el suport a persones aturades i als emprenedors. Finalment, cal destacar que l´endeutament de l´Ajuntament se situarà en un 32,44 % (quan el topall està establert fins al 75%).