Escut de Premià de Mar
Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA-E) 2012-2015
31 OCTUBRE 2013
 • El govern del PP ha aprovat l'avantprojecte de llei per retallar les pensions futures i actuals.

  El govern del PP segueix aprofitant la crisi com una oportunitat per imposar retallades en drets socials. I ho fa amb arguments tramposos.

  Primera trampa: la crisi com a argument per accelerar l'entrada en vigor del factor de sostenibilitat, previst per als anys 2027-32, quan es preveu un increment de la despesa en pensions a l'incorporar-se com a pensionistes les generacions del baby boom.

  Segona trampa: utilitzar l'argument que la crisi ha accelerat el desequilibri entre ingressos i despeses.

  Aquest desequilibri a curt termini no és imputable a un augment de la despesa en pensions, sinó a la caiguda dels ingressos.

  La solució no pot ser una reducció de les expectatives de pensions futures, sinó una millora dels ingressos.

  Tercera trampa: utilitzar i manipular els joves contra els seus pares i avis, amb el bonic i trampós nom de “factor d'equitat generacional”.

  La garantia que els joves d'avui tinguin pensions demà passa per oferir-los avui feina de qualitat amb què puguin cotitzar per cobrar les pensions de demà. No és congelant i reduint les pensions dels seus avis i pares.

  Quarta trampa: pretendre que la solució passa per reduir despeses en pensions i no per augmentar els ingressos del sistema de seguretat social. Existeix la necessitat i la possibilitat de millorar els ingressos, tant els contributius de les cotitzacions com els d'origen fiscal.

  Cinquena trampa: aprovar un canvi radical en el sistema de revalorització de pensions.

  L'actual fórmula de revalorització de les pensions a partir de l'evolució de l'IPC és transparent, perquè depèn d'un indicador públic i senzill. Garanteix el poder adquisitiu com un dret i no com una concessió discrecional o arbitrària del govern de torn. I no és inflacionista, perquè es determina sobre les previsions inicials de l'IPC, sempre a la baixa.

  En canvi la nova fórmula del govern és opaca, incorpora l'arbitrarietat i provocarà pèrdues de poder adquisitiu. A més de ser procíclica en relació amb l'evolució de l'economia ja que preveu que, a igual inflació, menor revalorització en moments de crisi, i major en moments de bonança.

  Sisena trampa: dir que la nova forma de revalorització no provocarà la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes actuals.
  Si el govern diu que la nova fórmula garanteix el poder adquisitiu com fins ara, per què planteja canviar-la?

  La crisi brinda una gran coartada i una gran oportunitat (por i resignació) per imposar aquests canvis amb la majoria absoluta del PP.

  “O ara o mai” criden els 'lobbies' econòmics interessats en una retallada de les pensions.