ERC-JXP | Premià de Mar i els horts urbans
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònicCompartir
Imprimir
Esquerra Republicana de Catalunya Junts per Premià (ERC-JxP) 2015-2019
19 NOVEMBRE 2015
 • El grup municipal d'ERC - Junts x Premià va entrar una moció per al Ple municipal del 21 d'octubre on es demanava al Govern que creés una comissió per tal d'estudiar i implementar una proposta d'horts urbans a les hortes de Ponent. La ubicació d'aquests espais seria concretament entre el carrer Gaudí i la carretera de Premià de Mar, dins la finca de Can Estevet, al costat del Centre Escolar  Montserrat. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

  Tot i que tradicionalment Premià de Mar havia tingut terrenys destinats al conreu, actualment no existeixen grans espais al municipi per desenvolupar aquesta activitat del sector primari.  El grup d'ERC - Junts x Premià considera que seria relativament senzill posar-ne uns en funcionament.

  Els horts urbans són espais d´horta ubicats en zones urbanes o periurbanes. El seu benefici social és destacable, principalment per la seva funció de lleure productiu, com a funció educativa, i també per la seva funció terapèutica i d´apropament als elements primaris com és el retorn i desenvolupament de l´agricultura bàsica, mitjançant l´hort d´autoconsum.
  El lleure productiu és una alternativa al lleure de consum. En el cas de l´hort, la persona gaudeix del seu temps de lleure cultivant, i representa una activitat de baix cost o fins i tot rendible per a qui la practica. Actualment, el col·lectiu d´homes jubilats encapçala la pràctica de l´horticultura del lleure.
  En la seva funció educativa, l´hort urbà s´ha incorporat als programes d´algunes escoles, instituts i també universitats, i ha esdevingut un element imprescindible per a l´aprenentatge de diverses disciplines.
  L´hort urbà també apareix com a espai per a la teràpia ocupacional, i s´orienta a col·lectius específics com són malalts mentals, drogodependents, discapacitats intel·lectuals, gent gran, i també en malalts d´Alzheimer, entre altres.
  La nostra proposta és, per tant,  la recerca d´espais actualment en desús, per poder parcel·lar-los i fer-ne una distribució, per mitjà d´un concurs de lliure concurrència i regulat per una normativa i reglament de funcionament. Caldria aprofitar aquesta proposta com una eina educacional i formativa, per conèixer l´agricultura i tenir un contacte permanent amb la terra, i també com una eina popular per garantir-nos un espai públic que es pot convertir en un autèntic pulmó verd  amb molta vida i de pas evitar-hi la construcció.

  La moció sol·licitava la creació immediata d´una Comissió d´Horts Urbans formada per representants dels diferents grups municipals representats a l´Ajuntament, tècnics municipals de les àrees afectades per aquest projecte (treballant transversalment), associacions i col·lectius interessats a participar en la posada en marxa d´aquesta proposta.
  Ara, amb la proposta aprovada per tothom, esperem que la Comissió desenvolupi el projecte i n´estudiï  la viabilitat, que valori la creació d´una xarxa d´horts urbans (ubicació, cost econòmic, gestió del projecte, convenis amb el propietari del sòl, reglament de funcionament i altres qüestions que la Comissió consideri oportunes) i n´emeti un informe inicial que, posteriorment, haurà de ser aprovat pel Ple. Endavant, Premià de Mar, fem poble!

^