Escut de Premià de Mar
Propostes i suggeriments per al Pressupost Municipal 2016
06 NOVEMBRE 2015
  • Alias: 
    Escola de Música a l'abast de tothom
  • Planteja la proposta o suggeriment:

    Des de l'AMPA de l'Escola Municipal de Música proposem reduir la partida d'Ingressos per matrícules i quotes d'un 56%. Caldria injectar aquesta mateixa quantitat per cobrir les despeses de l'escola, donat que el que més valoren tots els alumnes és el professorat, el model pedagògic i totes les activitats i concerts i modificar aquests elements considerem que faria perdre qualitat al servei.

    Creiem que amb aquesta mesura es poden reduir les quotes i revisar el model de preus de l'escola (1 matrícula per alumne i curs, descomptes per família, per 2on instrument, descomptes socials, etc.) de manera que puguem fer accessible el centre a més usuaris.

    Així mateix, considerem que cal dotar d'una partida addicional de manteniment i renovació de material (manquen faristols, moltes cadires estan trencades i això suposa un perill, cal afegir alguna llum al pati, etc.).