Escut de Premià de Mar
Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2014-2015
 
La ciutat que incorpora valor dia a dia, amb nous carrers, nous espais verds, nous equipaments i serveis. Una ciutat on es viu i on la gent se sent orgullosa de viure-hi.
 1. Millora d’espais públics
  1. Renovació i millora nucli històric
  2. Renovació del carrer Eixample
  3. Substitució clavegueram Enric Granados i arranjament del carrer
  4. Actuacions als parcs infantils i millora del mobiliari urbà
  5. Millora de la zona El Palmar
  6. Il·luminació camí per a vianants a la façana marítima
  7. Renovació arbrat
  8. Renovació asfaltat
 2. Infraestructures bàsiques
  1. Pla de manteniment del clavegueram
  2. Construcció de sobreeixidors (Marina, la Plaça, Eixample) per a l’evacuació d’aigües pluvials del nucli històric
 3. Ampliació d’espais viaris adaptats amb amplades mínimes de voreres
  1. Adequació de les voreres al Codi d’accessibilitat
 4. Renovació serveis infraestructura
  1. Actuacions zonals en la xarxa d’aigua potable
  2. Actuacions zonals en la xarxa de clavegueram
  3. Construcció de pous de registre en punts estratègics de la xarxa de clavegueram
  4. Actuacions zonals en la xarxa d’enllumenat públic
  5. Actuacions de reposició i millora dels paviments viaris
 5. Equipaments municipals
  1. Reforma Mercat de Sant Joan
 6. Pla de barris
  1. Millores als carrers del barri de Santa Maria
 7. Equipaments de referencia històrica i cultural
  1. Restes romanes de Can Farrerons
   1. Obtenció declaració de bé cultural d’interès
   2. Arranjaments per possibilitar l’accés segur
  2. Creació del Museu-Arxiu Històric de Premià de Mar
  3. Anàlisi, estudi i proposta de millora en la gestió i organització del Museu Municipal d’Estampació Tèxtil

.

Participa en la millora de Premià de Mar: fes la teva aportació al Programa d’actuació municipal

El govern municipal ha concretat les seves línies d’actuació en diferents projectes i activitats previstos per a l’última meitat del mandat. No volem que sigui un document estàtic i mentre duri la seva execució es pot continuar millorant i adaptant a les noves necessitats. Per aquest motiu, convidem a tothom a participar-hi, fent-hi comentaris o aportacions.