Escut de Premià de Mar
Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2014-2015
 
La ciutat que vol ser sostenible des del punt de vista mediambiental, gestionant adequadament els seus recursos naturals, estalviant en el consum energètic. També la ciutat que vol ser sostenible des del punt de vista humà, social, que dóna suporta a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat per evitar que caiguin en situacions de marginació. Finalment la ciutat que administra els seus recursos econòmics de manera eficient, controla el seu deute i garanteix que els ingressos tributaris siguin justos i equilibrats.
 1. Sostenibilitat social: Afavorir la inclusió i la cohesió social
  1. Manteniment i millora del programa de suport a famílies amb dificultats
   1. Programa d’ajuts socials
   2. Elaboració i aprovació del reglament de prestacions econòmiques
   3. Nous recursos per a situacions d’emergència
   4. Coordinació i suport al tercer sector
   5. Beques menjador
  2. Manteniment i millora del programa de suport a la infància en risc
   1. Centre Obert la Font del Cargol
   2. Convenis amb entitats esportives per promoure la inserció mitjançant l’esport
  3. Promoure hàbits saludables entre infants i joves
   1. Activitats per a la promoció social i consum responsable per a escolars
   2. Tallers d’alimentació saludable a l’educació primària
  4. Facilitar l’accés a la formació a col·lectius vulnerables
   1. Cursos iniciació en noves tecnologies per a persones amb baix nivell formatiu
   2. Suport a alumnes amb baix nivell formatiu
  5. Suport als estudiants universitaris
  6. Pla de barris
  7. Pla contra la violència de gènere
 2. Sostenibilitat mediambiental
  1. Establiment de sistemes eficients de neteja viària i platges
  2. Elaborar pla estratègic per a l’adaptació de les zones verdes al canvi climàtic
  3. Millora de la recuperació i gestió dels residus
   1. Increment del nombre de fraccions dins la recollida selectiva
  4. Estalvi i eficiència energètica
   1. Actuacions en dependències municipals per optimitzar recursos energètics
   2. Actuacions en l’enllumenat públic implantant mecanismes o canvis per reduir i optimitzar els consums
   3. Desenvolupar instrument de finançament europeu ELENA
    1. Estudi valoració i proposta tecnicoeconòmica millora il•luminació viària
 3. Sostenibilitat financera
  1. Ingressos ordinaris. Ordenances fiscals
  2. Pla d’inversions
  3. Estratègia financera

.

Participa en la millora de Premià de Mar: fes la teva aportació al Programa d’actuació municipal

El govern municipal ha concretat les seves línies d’actuació en diferents projectes i activitats previstos per a l’última meitat del mandat. No volem que sigui un document estàtic i mentre duri la seva execució es pot continuar millorant i adaptant a les noves necessitats. Per aquest motiu, convidem a tothom a participar-hi, fent-hi comentaris o aportacions.