Escut de Premià de Mar
Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2014-2015
 
La ciutat com a espai per a la dinamització econòmica i la creació d´ocupació.
 1. Promoure la contractació de persones desocupades
  1. Plans d’ocupació per fer obres i serveis municipals
  2. Subvencions a les empreses perquè facin nous contractes
  3. Clàusules socials als contractes públics per incorporar persones de la llista d’atur de Premià de Mar
  4. Realització de cursos de formació ocupacional i de capacitació professional per millorar l’ocupabilitat
  5. Programa d’orientació laboral per a joves a les escoles
  6. Programa de formació i intercanvi “Bridge for mobility”
  7. Elaboració proposta treball conjunt amb el SOC
 2. Incrementar el nombre d’emprenedors i emprenedores
  1. Creació d’un programa de suport a emprenedors
  2. Facilitar eines per al foment de l’economia social
  3. Bonificacions/subvencions a la creació/millora d’activitats econòmiques
  4. Promoció emprenedoria als centres de secundària
  5. Treball en xarxa Tecnocampus-Consell Comarcal
 3. Mantenir i ampliar l’activitat comercial
  1. Elaboració d’un Pla de dinamització comercial
  2. Creació del Portal del comerç
  3. Millora de la senyalització comercial
  4. Consolidar activitats extraordinàries per al comerç
  5. Elaborar Pla d’usos de la via pública per a l’activitat comercial
 4. Mantenir i ampliar usuaris mercat setmanal
  1. Millora de la gestió tècnica del mercat
  2. Instal·lació de gestió de residus sòlids urbans
  3. Regulació circulació i millora de la senyalització
 5. Remodelar el Mercat de Sant Joan
  1. Acordar conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 6. Fomentar l’atractivitat local
  1. Elaborar Pla atractivitat per a l’impuls de l’activitat local (AXIAL)

.

Participa en la millora de Premià de Mar: fes la teva aportació al Programa d’actuació municipal

El govern municipal ha concretat les seves línies d’actuació en diferents projectes i activitats previstos per a l’última meitat del mandat. No volem que sigui un document estàtic i mentre duri la seva execució es pot continuar millorant i adaptant a les noves necessitats. Per aquest motiu, convidem a tothom a participar-hi, fent-hi comentaris o aportacions.