Antoni Subirà Comas (CIU) 2012-2015
Portada Alcaldia Informació Regidors (2012-2015) Antoni Subirà Comas (CIU) 2012-2015
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònicCompartir
Imprimir
Informació Regidors (2012-2015)
 

Antoni SubiràProfessió: Arquitecte tècnic autònom

Càrrec: 5è Tinent d'Alcalde
Àrea: Territori i Participació
Delegat: Urbanisme, Obres Públiquesi Serveis Municipals
Coordinador: Esports, Cultura, Joventut i Festes
correu-e: subiraca@premiademar.cat
Contacta amb Antoni Subirà

Com a delegat d'Urbanisme, d'Obres Públiques i Serveis Municipals col·laborarà en l'estudi, proposta, organització, coordinació i execució de les matèries següents:

 • Planejament urbanístic: supramunicipal, municipal i derivat
 • Infraestructures generals del territori: Port, Carretera N-II, Estació, Nova estació, etc
 • Gestió urbanística
 • Activitats ambientals, recreatives, comercials i qualsevol altra sectorial vinculada.
 • Guals i reserva d´aparcaments.
 • Ocupació de la via pública amb taules i cadires vinculada als expedients d´activitats.
 • Llicències urbanístiques: obres majors, obres menors, primera ocupació, serveis, etc
 • Relacions amb les empreses de subministraments elèctric, telefonia, gas, aigua, etc
 • Brigada municipal d'obres.
 • Projectes d'obres municipals ordinàries
 • Gestió de les sol•licituds i obtenció de totes les subvencions d'entitats públiques o privades relacionades amb les mateixes delegacions genèriques i les específiques que coordini.
 • Proposar la iniciació i l´aprovació dels expedients de contractació que s'impulsin des de la seva regidoria o des de les regidories que coordina.

I delegar-li de forma específica l´exercici de les següents atribucions:

 • Atorgar llicències d´ocupació de la via pública amb taules i cadires.
 • Atorgar llicències i autoritzacions de guals i reserves d´aparcament.
 • Aprovar la devolució de les fiances dipositades quan en ús de les delegacions conferides per l´alcalde, hagi estat l´òrgan que ha determinat el seu dipòsit.
 • Requerir el compliment de les prescripcions o condicions de les llicències municipals d´obres, intervenció ambiental, espectacles públics i activitats recreatives i qualsevol altra de caràcter sectorial vinculada a aquestes.
 • Iniciar, impulsar i resoldre, en l'àmbit de les competències de l´alcalde, tots els expedients de protecció de la legalitat urbanística, d´intervenció ambiental, espectacles públics i activitats recreatives i qualsevol altra de caràcter sectorial vinculada a aquestes.
 • Resoldre els assumptes derivats dels expedients sotmesos al règim de comunicació prèvia en matèria d'intervenció ambiental, espectacles públics i activitats recreatives i qualsevol altra de caràcter sectorial vinculada a aquestes, així com els sotmesos al règim de comunicació prèvia d´obres.
 • Atorgar llicències urbanístiques d´obres menors, quan aquesta competència no estigui atribuïda a la Junta de Govern Local en resoldre´s conjuntament amb d´altres llicències.
 • Incoar i resoldre els expedients sancionadors en matèria d'urbanisme, d'intervenció ambiental, d'espectacles públics, activitats recreatives i qualsevol altra de caràcter sectorial vinculada a aquestes, guals, reserva d´aparcament, i ocupació de la via amb taules i cadires
^