Escut de Premià de Mar
Portada Alcaldia Informació Regidors (2012-2015) Miquel Àngel Méndez Gil (CIU) 2012-2015
Informació Regidors (2012-2015)
 

Miquel Àngel MéndezProfessió: Sector financer

Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Àrea: Administració i Promoció de la Ciutat
Delegat:
Serveis Econòmics, Serveis Centrals, Sistemes Informàtics i de Telecomunicació
Coordinador: Recursos Humans i Organització, Promoció Econòmica i Promoció de la Ciutat
correu-e: mendezgm@premiademar.cat
Contacta amb Miquel A. Méndez

Com a president de l'àrea d´Administració i delegat de Serveis Econòmics,  Serveis Centrals i Sistemes Informàtics i de Telecomunicació, col·laborarà en l'estudi, proposta, organització, coordinació i execució de les matèries següents:

 • Oficina d´Atenció al Ciutadà.
 • Activitat econòmico-financera que comprèn tant la vessant de despesa com la d´ingrés.
 • Elaboració i execució del pressupost municipal.
 • Tresoreria.
 • Cadastre.
 • Compres.
 • Contractació de serveis i subministraments.
 • Responsabilitat Patrimonial de l´Administració.
 • Assegurances.
 • Patrimoni municipal.
 • Arxiu municipal.
 • Cementiri.
 • Sistemes informàtics i de telecomunicacions.
 • Gestió de les sol·licituds i obtenció de totes les subvencions d'entitats públiques o privades relacionades amb les mateixes delegacions genèriques i les específiques que coordina.
 • Proposar la iniciació i l´aprovació dels expedients de contractació que s´impulsin des de la seva regidoria.

Delegat de forma específica l´exercici de les següents atribucions:

 • CONÈIXER I RESOLDRE tots els procediments sancionadors, respecte els quals l'alcalde ostenta la competència, en matèria d'infraccions tipificades al Reglament del Mercat Municipal.