www.premiademar.cat
 

El Pla Local d'habitatge és un document que serveix per a concretar, a nivell municipal, les polítiques d'habitatge. La participació de ciutadans i ciutadanes, entitats, professionals de l’àmbit, tècnics municipals va enriquir i contribuir a la seva elaboració.

Defineix un conjunt d'estratègies i concreta les actuacions que s'han de dur a terme des del govern local en matèria d'habitatge. La seva finalitat és assolir el dret dels ciutadans a gaudir d'un habitatge digne en condicions adequades a la seva capacitat.

Pla Local d'Habitatge