Escut de PremiÓ de Mar
PremiÓ Serveis Municipals S.L.U.
18 NOVEMBRE 2010

La Junta General de la societat mercantil “PremiÓ Serveis Municipals, SLU”, en sessiˇ extraordinÓria celebrada el dia 20 d┤octubre de 2010, adoptÓ els acords segŘents:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificaciˇ de l┤article 2on (Objecte Social)
dels Estatuts de la societat municipal de capital integrament propietat de
l┤Ajuntament de PremiÓ de Mar, PremiÓ Serveis Municipals, SLU en el sentit
d┤afegir el parÓgraf segŘent:

La societat tÚ la condiciˇ de mitjÓ propi i servei tŔcnic de l┤Ajuntament de PremiÓ
de Mar que li podrÓ efectuar encÓrrec de gestiˇ de les prestacions relacionades
amb el seu objecte social.

SEGON.- EXPOSAR LA MODIFICACIO AL P┌BLIC, per termini de trenta dies,
mitjanšant anuncis a publicar al ButlletÝ Oficial de la ProvÝncia, al tauler d┤anuncis
de l┤Ajuntament i a la web de la societat, a efectes de presentaciˇ d┤al.legacions
i/o suggeriments.

TERCER.- CONSIDERAR-LA DEFINITIVAMENT APROVAT, elevant aquests acords a
definitius, en el sup˛sit que no es presentin al.legacions i/o suggeriments durant
el termini d┤exposiciˇ p˙blica , procedint a la publicaciˇ integra dels estatuts en el
ButlletÝ Oficial de la ProvÝncia (BOP), tauler d┤anuncis de l┤Ajuntament i web de la
societat, inserint una referŔncia de la publicaciˇ al BOP al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

PremiÓ de Mar, 25 d┤octubre de 2010

El president,

Miquel Buch i Moya