Anunci modificaciķ estatuts de Primilia Serveis
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrōnic
Imprimir
Premiā Serveis Municipals S.L.U.
18 NOVEMBRE 2010

La Junta General de la societat mercantil “Premiā Serveis Municipals, SLU”, en sessiķ extraordināria celebrada el dia 20 d´octubre de 2010, adoptā els acords següents:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificaciķ de l´article 2on (Objecte Social)
dels Estatuts de la societat municipal de capital integrament propietat de
l´Ajuntament de Premiā de Mar, Premiā Serveis Municipals, SLU en el sentit
d´afegir el parāgraf següent:

La societat té la condiciķ de mitjā propi i servei tčcnic de l´Ajuntament de Premiā
de Mar que li podrā efectuar encārrec de gestiķ de les prestacions relacionades
amb el seu objecte social.

SEGON.- EXPOSAR LA MODIFICACIO AL PÚBLIC, per termini de trenta dies,
mitjanįant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d´anuncis
de l´Ajuntament i a la web de la societat, a efectes de presentaciķ d´al.legacions
i/o suggeriments.

TERCER.- CONSIDERAR-LA DEFINITIVAMENT APROVAT, elevant aquests acords a
definitius, en el supōsit que no es presentin al.legacions i/o suggeriments durant
el termini d´exposiciķ pública , procedint a la publicaciķ integra dels estatuts en el
Butlletí Oficial de la Província (BOP), tauler d´anuncis de l´Ajuntament i web de la
societat, inserint una referčncia de la publicaciķ al BOP al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Premiā de Mar, 25 d´octubre de 2010

El president,

Miquel Buch i Moya

^