www.premiademar.cat
 

Informació actualitzada sobre el mosquit tigre al web del Consell Comarcal


La prevenció es le millor mètode per al control d'aquest mosquit

El més important i efectiu es evitar la posta d'ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots el punts d'aigua on pot créixer.

L'aplicació d'insecticides sobre el mosquit adult no és un métode eficaç per a controlar-ne la plaga.