Escut de Premià de Mar
Informació actualitzada sobre el mosquit tigre al web del Consell Comarcal 
Documents
 
La prevenció es el millor mètode per al control d'aquest mosquit

El més important i efectiu es evitar la posta d'ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots el punts d'aigua on pot créixer.

L'aplicació d'insecticides sobre el mosquit adult no és un métode eficaç per a controlar-ne la plaga.