www.premiademar.cat
Informació publicada el 12 de setembre de 2017

L’Ajuntament de Premià de Mar està elaborant una nova ordenança per regular les relacions de convivència entre les persones, fomentar i impulsar el  civisme entre la ciutadania i garantir un ús adequat de l’espai públic.

L’ordenança municipal de Convivència Ciutadana vigent va ser aprovada el juliol de 2004 i modificada el març de 2008. Des d’aleshores s’han generat noves situacions i circumstàncies que poden afectar el manteniment de l’espai públic, al civisme i a la convivència ciutadana,  i per tant es fa necessària una actualització d’aquesta ordenança.

Entre les novetats de l’ordenança cal destacar la incorporació d’un programa de mesures alternatives per a les sancions que s’aplicarien en cas de conductes que no respectin el civisme, la convivència o l’ús adequat de l’espai públic. L’ordenança vigent ja contempla aquesta possibilitat però només per a persones menors d’edat. Al document per a l’elaboració de la nova ordenança també es preveu per a majors d’edat.

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de l’ordenança, tothom que ho vulgui pot fer aportacions a través del portal de Govern Obert.  Pròximament es farà un taller de participació ciutadana per completar el procés participatiu.

Ordenança civisme