www.premiademar.cat
Informació publicada el 28 d'octubre de 2014
A partir de dilluns 3 de novembre, els usuaris de la línia d´autobús C-14 majors de 65 anys, menors de 18 o que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, hi podran viatjar de manera gratuïta. Per poder gaudir d´aquesta gratuïtat s´haurà de disposar d´una targeta (Jove o Sènior segons l´edat) que es facilitarà des de l´Ajuntament. Per obtenir-la cal adreçar-se a l´Oficina d´Atenció al Ciutadà (Plaça de l´Ajuntament, 1), aportant original i fotocòpia del DNI i si s'escau el document acreditatiu de la discapacitat. Les targetes es lliuraran al moment i seran personals i intransferibles.