Ajuntament de Premià de Mar

Alta del butlletí

Per rebre regularment "Butlletí Electrònic Municipal Setmanal" de l'Ajuntament de Premià de Mar només cal que posi la seva adreça de correu electrònic al lloc indicat i premi el botó "Demanar l'alta". Se li enviarà un correu electrònic a aquesta adreça amb les instruccions per a completar el procés. En qualsevol moment podrà cancel.lar la seva subscripció.

Les dades seran incloses en un fitxer de l'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR, per a la finalitat indicada, adoptant les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Autoritza a l'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR a fer ús i cedir les dades a d´altres Administracions Públiques en els termes previstos per Llei. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina de l'OAC de l'Ajuntament.

.
Nom/entitat:
El meu correu electrònic és:
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^