Ajuntament de Premià de Mar

Portada> Ple Municipal (2015-2019)
Ple Municipal (2015-2019)
Composició:

.

Govern:

.

Miquel Buch i Moya (CIU)        
Alcalde

+info

Correu-e: alcaldia@premiademar.cat

Miquel Buch

Miquel Àngel Méndez Gil (CIU)

1r Tienent d'alcalde.
Àrea d´Administració i Organització Interna

Regidor DELEGAT de Serveis Econòmics, Serveis Centrals,
Sistemes Informàtics i de Telecomunicació
,
Recursos Humans
i Organització

+info

Correu-e: mendezgm@premiademar.cat

Miquel Àngel Méndez Gil
Antoni Subirà Comas (CIU)

3r tinent d´alcalde.
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Regidor DELEGAT d´Urbanisme, d´Obres Públiques i
Serveis Municipals

+info

Correu-e: subiraca@premiademar.cat

Antoni Subirà i Comas
Imma Morales Garcia (CIU)

4t tinent d´alcalde.
Àrea de Participació

Regidora DELEGADA d´Atenció social, Gent Gran

+info

Correu-e: moralesgc@premiademar.cat

Concepción Morales García

Eloi Maristany Vila (CIU)

Regidor DELEGAT de Cultura, Joventut i Festes

+info

Correu-e: maristanyve@premiademar.cat
Eloi Maristany Vila
Jordi Tomàs Alonso (CIU)

Regidor DELEGAT d´Esports

+info

Correu-e: tomasaj@premiademar.cat
Jordi Tomàs Alonso

Maria Esmeralda Calleja Moreno (CIU)

Regidora DELEGADA d´Ensenyament, Habitatge i Igualtat

+info

Correu-e: callejamm@premiademar.cat

Maria Esmeralda Calleja Moreno

David Gutiérrez López (PSC-CP)

2n. tienent d'alcalde. Area d'Acció Social-Atenció a les Persones

Regidor DELEGAT de Promocio Economica, OMIC i Promocio de la Ciutat

+info


Correu-e:
gutierrezld@premiademar.cat

David Gutièrrez López

Olga Safont Anguita (PSC-CP)

Regidora DELEGADA de Medi Ambient i Salut Pública

+info

Correu-e: safontao@premiademar.cat

Olga Safont Anguita
Oposició:
.

Andreu Mumbrú (CP-CUP-PA)

Càrrec: Regidor
Correu-e: mumbrufa@premiademar.cat

+info

Andreu Mumbrú

Marina Altés i Magret (CP-CUP-PA)

Càrrec: Regidora
Correu-e: altesmm@premiademar.cat

+info

Marina Altés i Magret

Pau Pañella Sández (CP-CUP-PA)

Càrrec: Regidor
Correu-e: panellasp@premiademar.cat

+info


Pau Pañella i Sández

Brenda Bär Kwast (CP-CUP-PA)


Càrrec: Regidora
Correu-e: barkb@premiademar.cat

+info

Brenda Bär Kwast

José Maria Cano Navarro (C's)


Càrrec: Regidor
Correu-e: canonj@premiademar.cat


+info

José Maria Cano Navarro

Rodrigo Andrade Martínez (C's)


Càrrec: Regidor
Correu-e: andrademr@premiademar.cat

+info

Rodrigo Andrade Martínez (C's)

Rubén Martínez Goy (C's)


Càrrec: Regidor
Correu-e: martinezgr@premiademar.cat

+info

Ruben Martínez Goy

Josep Maria Molins i Ballester (ERC-JxP-AM)


Càrrec: Regidor
Correu-e: molinsbj@premiademar.cat

+info

Josep Maria Molins i Ballester

Josep Maria Ripollès i Ballesteros (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidor
Correu-e: ripollesbj@premiademar.cat

+info

Josep Maria Ripollès i Ballesteros

Elena Martín Díaz (ICV-EUiA-E)


Càrrec: Regidor
Correu-e: martinde@premiademar.cat

+info

Elena Martín Díaz

Rafael Fernández Rosa (ICV-EUiA-E)


Càrrec: Regidor
Correu-e: fernandezrr@premiademar.cat

+info

Rafael Fernández Rosa

Joaquim Briones Iglesias (PP)

Càrrec: Regidor
Correu-e: brionesij@premiademar.cat

+info

Joaquín Briones Iglesias.

Competències:
 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.
 • L'aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I'aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l'aprovació de comptes.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l'Ajuntament, per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i  membres dels seus òrgans.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.
 • La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.
 • La ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde.
 • L'exercici de les accions administratives i judicials en materia de la seva competència.
 • L'adquisició i alienació del patrimoni quan el seu valor superi els limits que preveu la legislació vigent.
 • Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.
 • Les que expressament li atribueixin les normes de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

.

Calendari:

Tercer dimecres de cada mes a les 19:15, excepte agost.

.

+ informació:

Ordres del dia del Ple | Actes Plenàries | Cròniques del Ple | Resums de les ordres del dia del Ple | Resums del Ple

.

Destaquem:
 • Arxiu PDF
  MiniaturaInformació
  Ordre dia Ple 26 abril 2017

  Ordre dia Ple 26 abril 2017

  CATCert certifica que en data 21-04-2017 13:53:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 97,66 kB

 • Arxiu PDF
  MiniaturaInformació
  Resum ordre del dia del Ple 26 abril 2017

  Resum ordre del dia del Ple 26 abril 2017

  CATCert certifica que en data 21-04-2017 14:11:58 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 6
  Mida: 116,94 kB

 • Arxiu PDF
  MiniaturaInformació
  Acta del Ple 16 febrer 2017

  Acta del Ple 16 febrer 2017

  CATCert certifica que en data 21-03-2017 15:31:49 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 13
  Mida: 279,37 kB

Llegir +
 • Arxiu PDF
  MiniaturaInformació
  Acta del Ple 15 febrer 2017

  Acta del Ple 15 febrer 2017

  CATCert certifica que en data 21-03-2017 15:31:46 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 119
  Mida: 1,8 MB

Llegir +
 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^