Ajuntament de Premià de Mar

Portada> Ple Municipal (2015-2019)
Ple Municipal (2015-2019)
Composició:

.

Govern:

.

Miquel Buch i Moya (CIU)        
Alcalde

+info

Correu-e: alcaldia@premiademar.cat

Miquel Buch

Miquel Àngel Méndez Gil (CIU)

1r Tienent d'alcalde.
Àrea d´Administració i Organització Interna

Regidor DELEGAT de Serveis Econòmics, Serveis Centrals,
Sistemes Informàtics i de Telecomunicació
,
Recursos Humans
i Organització

+info

Correu-e: mendezgm@premiademar.cat

Miquel Àngel Méndez Gil
Antoni Subirà Comas (CIU)

3r tinent d´alcalde.
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Regidor DELEGAT d´Urbanisme, d´Obres Públiques i
Serveis Municipals

+info

Correu-e: subiraca@premiademar.cat

Antoni Subirà i Comas
Imma Morales Garcia (CIU)

4t tinent d´alcalde.
Àrea de Participació

Regidora DELEGADA d´Atenció social, Gent Gran

+info

Correu-e: moralesgc@premiademar.cat

Concepción Morales García

Eloi Maristany Vila (CIU)

Regidor DELEGAT de Cultura, Joventut i Festes

+info

Correu-e: maristanyve@premiademar.cat
Eloi Maristany Vila
Jordi Tomàs Alonso (CIU)

Regidor DELEGAT d´Esports

+info

Correu-e: tomasaj@premiademar.cat
Jordi Tomàs Alonso

Maria Esmeralda Calleja Moreno (CIU)

Regidora DELEGADA d´Ensenyament, Habitatge i Igualtat

+info

Correu-e: callejamm@premiademar.cat

Maria Esmeralda Calleja Moreno

David Gutiérrez López (PSC-CP)

2n. tienent d'alcalde. Area d'Acció Social-Atenció a les Persones

Regidor DELEGAT de Promocio Economica, OMIC i Promocio de la Ciutat

+info


Correu-e:
gutierrezld@premiademar.cat

David Gutièrrez López

Olga Safont Anguita (PSC-CP)

Regidora DELEGADA de Medi Ambient i Salut Pública

+info

Correu-e: safontao@premiademar.cat

Olga Safont Anguita
Oposició:
.

Andreu Mumbrú (CP-CUP-PA)

Càrrec: Regidor
Correu-e: mumbrufa@premiademar.cat

+info

Andreu Mumbrú

Marina Altés i Magret (CP-CUP-PA)

Càrrec: Regidora
Correu-e: altesmm@premiademar.cat

+info

Marina Altés i Magret

Pau Pañella Sández (CP-CUP-PA)

Càrrec: Regidor
Correu-e: panellasp@premiademar.cat

+info


Pau Pañella i Sández

Brenda Bär Kwast (CP-CUP-PA)


Càrrec: Regidora
Correu-e: barkb@premiademar.cat

+info

Brenda Bär Kwast

José Maria Cano Navarro (C's)


Càrrec: Regidor
Correu-e: canonj@premiademar.cat


+info

José Maria Cano Navarro

Rodrigo Andrade Martínez (C's)


Càrrec: Regidor
Correu-e: andrademr@premiademar.cat

+info

Rodrigo Andrade Martínez (C's)

Rubén Martínez Goy (C's)


Càrrec: Regidor
Correu-e: martinezgr@premiademar.cat

+info

Ruben Martínez Goy

Josep Maria Molins i Ballester (ERC-JxP-AM)


Càrrec: Regidor
Correu-e: molinsbj@premiademar.cat

+info

Josep Maria Molins i Ballester

Josep Maria Ripollès i Ballesteros (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidor
Correu-e: ripollesbj@premiademar.cat

+info

Josep Maria Ripollès i Ballesteros

Elena Martín Díaz (ICV-EUiA-E)


Càrrec: Regidor
Correu-e: martinde@premiademar.cat

+info

Elena Martín Díaz

Rafael Fernández Rosa (ICV-EUiA-E)


Càrrec: Regidor
Correu-e: fernandezrr@premiademar.cat

+info

Rafael Fernández Rosa

Joaquim Briones Iglesias (PP)

Càrrec: Regidor
Correu-e: brionesij@premiademar.cat

+info

Joaquín Briones Iglesias.

Competències:
 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.
 • L'aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I'aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l'aprovació de comptes.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l'Ajuntament, per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i  membres dels seus òrgans.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.
 • La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.
 • La ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde.
 • L'exercici de les accions administratives i judicials en materia de la seva competència.
 • L'adquisició i alienació del patrimoni quan el seu valor superi els limits que preveu la legislació vigent.
 • Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.
 • Les que expressament li atribueixin les normes de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

.

Calendari:

Tercer dimecres de cada mes a les 19:15, excepte agost.

.

+ informació:

Ordres del dia del Ple | Actes Plenàries | Cròniques del Ple | Resums de les ordres del dia del Ple | Resums del Ple

.

Destaquem:
 • Arxiu PDF
  MiniaturaInformació
  Acta del Ple 16 febrer 2017

  Acta del Ple 16 febrer 2017

  CATCert certifica que en data 21-03-2017 15:31:49 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 13
  Mida: 279,37 kB

Llegir +
 • Arxiu PDF
  MiniaturaInformació
  Acta del Ple 15 febrer 2017

  Acta del Ple 15 febrer 2017

  CATCert certifica que en data 21-03-2017 15:31:46 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 119
  Mida: 1,8 MB

Llegir +
 • Arxiu PDF
  MiniaturaInformació
  Resum del Ple del 18 gener 2017

  Resum del Ple del 18 gener 2017

  CATCert certifica que en data 16-03-2017 14:53:09 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 84,89 kB

Llegir +
 • Arxiu PDF
  MiniaturaInformació
  Resum de l'ordre del dia del Ple del 15 de març de 2017

  Resum de l'ordre del dia del Ple del 15 de març de 2017

  CATCert certifica que en data 10-03-2017 15:17:36 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 6
  Mida: 106,62 kB

Llegir +
 • Arxiu PDF
  MiniaturaInformació
  Ordre del dia del Ple 15 març 2017

  Ordre del dia del Ple 15 març 2017

  CATCert certifica que en data 10-03-2017 13:33:28 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 97,54 kB

Llegir +
Arxiu PDF
MiniaturaInformació
Acte del Ple del 18 de gener de 2017

Acte del Ple del 18 de gener de 2017

CATCert certifica que en data 28-02-2017 10:34:22 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 62
Mida: 1 MB

Llegir +
 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^