Ajuntament de Premià de Mar

Portada> Consultes mitjançant vot
Consultes mitjançant vot
En què consisteix?

Es una manera més de consultar què pensa la ciutadania sobre un determinat tema en el que l´ajuntament hi tingui competència. Es diferencia d´altres formes en què l´opinió es dóna mitjançant un vot que ha de ser directe (personal), lliure i secret. 

La pregunta a respondre en la consulta, ha de ser clara i concreta per tal que es pugui respondre amb un vot afirmatiu, amb un vot negatiu o un vot en blanc.

No es podran fer consultes amb preguntes:

  • Que vulnerin drets humans o fonamentals,
  • Sobre matèries tributàries i preus públics,
  • Sobre l´organització, l´estructura interna de l´ajuntament i el Capítol I del pressupost municipals (despeses de personal).  

.

Qui pot proposar una consulta

L´organització d´una consulta mitjançant vot pot ser proposada:

  • Pel propi govern municipal
  • Pel Ple Municipal per majoria absoluta de vots
  • Els ciutadans mitjançant una iniciativa ciutadana (link a iniciativa)

.

Qui pot votar en una consulta

Poden votar les persones majors 16 anys inscrites al padró municipal i que sigui de nacionalitat espanyola, de qualsevol nacionalitat d´un estat membre de la UE, d´Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa o que sigui estranger amb residència legal a Premià de Mar.

.

Sistema de garanties

El sistema de garanties suposa necessàriament crear una Comissió de seguiment i control de la consulta formada per responsables de l´ajuntament i representants d´organitzacions socials interessades. Aquest òrgan ha de vetllar per la claredat, transparència i eficàcia del procés de consulta. *Aquest és un resum informatiu de la Iniciativa ciutadana, si vols conèixer tots els detalls, consulta el Reglament de govern obert i participació ciutadana

 
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR
Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00 - Fax: 93 741 74 25
info@premiademar.cat

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
Diputació de Barcelona

^